2017: Motitech

Selskapsfakta

  • Kontaktperson:

    Jon Ingar Kjenes

Fysisk aktivitet bidrar til økt livskvalitet og bedre helse hos eldre på sykehjem og dagsentre. Motitechs produkt Motiview, lar brukerne dra på digitale sykkelturer i kjente omgivelser ved hjelp av levende bilder og lyd.

Les mer på www.motitech.no