2016: Generasjon M

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    01.08.2011

  • Org.nr.:

    912 670 708

  • Kontaktperson:

    Anne Stine Hole

Generasjon M AS er en av fem nominerte til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2016. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Selskapet tetter en generasjonskløft som i vår tid bare øker. De utløser verdi på begges hånd, den eldre som ønsker besøk og den yngre som får en meningsfull ekstrajobb.»

– Vi var bare 17 og 18 år gamle første gang vi deltok på SosEnt-konferansen. Da så vi på de nominerte med en blanding av beundring og respekt. Derfor er det en stor ære og veldig spennende at Generasjonsmøtet M er en av de nominerte i dag, fem år senere, sier daglig leder Anne Stine Hole og styreleder Christina Væting Nergård.

Hva er problemet?
Det eksisterer en avstand mellom eldre mennesker og samfunnet rundt. Denne avstanden kan være en av grunnene til at mange eldre føler seg ensomme og mindre aktive. Samtidig er det vanskelig for unge under 18 år å få seg deltidsjobb.

Hva er deres mål?
Generasjonsmøtet M utgjør en felles løsning på begge disse utfordringene. Vi tilbyr besøkstjenester til sykehjem og eldre privatpersoner, og vi ansetter ungdommer mellom 14 og 19 år som besøksvenner. Vår visjon er å skape relasjoner mellom generasjonene.

Hva gjør dere?
Vi organiserer besøk på ulike sykehjem og til ulike privatpersoner i Oslo og omegn. For å imøtekomme forskjellige behov hos ulike grupper av eldre, jobber vi bevisst for å ha et stort mangfold av besøksvenner når vi rekrutterer, og har gode rutiner for opplæring og oppfølging.

Hva er nytt med denne løsningen?
Selve organiseringen av tjenesten er innovativ. For det første ansetter vi en samfunnsgruppe som vi anser som uutnyttet, men ressurssterk. For det andre er vi en av få arbeidsplasser for kun ungdommer, derfor vil vi tiltrekke oss mange flinke og lærevillige folk. Ettersom ungdommer er relativt billige i drift, kan vi sysselsette flere og samtidig aktivisere flere eldre.

Tekst: Irina Lee