Flyktninger

Aktivitet, læring og felleskap er avgjørende enten man er på et asylmottak eller bosatt i en kommune. Hva kan kommunen gjøre for at innbyggerne, både nye og etablerte landsmenn, bygger relasjoner og aktiviteter som gjør dem til en del av et positivt felleskap? Dette er et område med store utfordringer, spesielt de siste to årene. Vi har sett nye konstellasjoner og samskapingsprosesser mellom kommune, sosiale entreprenører, privat næringsliv, frivilligheten, lag og foreninger. Men, er det samarbeid og ambisjoner nok til å utløse potensialet i denne sektoren? Vi vil vise frem noen løsninger som burde nå ut til mange, mange flere.

Denne parallellen gjennomføres i samarbeid med SoCentral. SoCentral er et miljø og en samarbeidspartner for deg som utvikler nye løsninger på lokale og globale samfunnsutfordringer.

 

Catalysts  

Catalyst er et mentorprogram rettet mot ungdom mellom 15 og 30 år som ønsker, og har motivasjon til, å oppnå resultater i utdannings- og arbeidsliv. Programmet retter seg først og fremst mot ungdom med minoritetsbakgrunn. 

Les mer

Intempo AS

Intempo har utviklet Bravo-leken, som gjør språklæring til en lek for de yngste barna. Nå tas læringsverktøyet i bruk for nye grupper, deriblant flyktningbarn. 

Les mer

Moving Mamas AS

Moving Mamas tilbyr innvandrerkvinner Muligheter, Inntekt, Arbeid– MIA –i en reell arbeidssituasjon. Selskapet tilbyr også kommuner arbeidsretting av Introprogrammet.

Les mer

Gladiator Education AS og Aball1

Ved hjelp av tall- og bokstavballen Aball1, bidrar Gladiator Education til å gjøre fysisk aktivitet, samarbeid og læring gøy for barn og unge.

Les mer

Boost Refugee

Inkubatorprogrammet Boost Refugee skal hjelpe entreprenører og ildsjeler som gjør det enklere for nyankomne flyktninger til Oslo å få seg jobb.

Les mer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har tatt initiativet til en akademisk dugnad, for å hjelpe flyktninger som kommer til Norge.

Les mer

International Sandwich Brothers

International Sandwich Brothers skaper arbeidsplasser for unge voksne, som nylig har fått innvilget asyl. Dette bidrar til å synliggjøre hvilke ressurser flyktninger representerer.

Les mer

Atlas Kompetanse AS

Ved å bedre kommunikasjonen mellom skole og innvandrerfamilien med kort botid i Norge, jobber Atlas Kompetanse for å redusere frafallet for minoritetsbarn i den norske skolen.

Les mer