Eldre

Glede, mening og mestring skaper styrke og bør være viktige ingredienser i et liv uansett alder. Hvordan skaper vi dette for våre eldre både i eget hjem og på sykehjem? Eldreomsorgen er under økende press, med behov for bedre og mer effektive løsninger på både kjente og nye utfordringer. Løsninger kan dukke opp fra mange forskjellige typer aktører, både privatpersoner, sosiale entreprenører, organisasjoner, ideell sektor, private selskaper og offentlig sektor. Mange av disse har erfart at nye løsninger er lettest å få tatt i bruk når de er utviklet i dialog med kommunen eller en offentlig etat – og passer inn i den eksisterende velferdsmodellen. Ferd Sosiale Entreprenører vil vise noen av disse samarbeidene, og samtidig gi scenen til noen av de som ønsker å tenke utenfor den etablerte boksen.

Gammel Nok AS

Gammel Nok legger til rette for at seniorer kan stå lengre i arbeidslivet. Dettekommer arbeidstakeren, kunden og samfunnet til gode.

Les mer

Livsglede for Eldre

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Samtidig er målet å utløse frivillighet og engasjement.

Les mer

Aktivitetsdosetten AS

Aktivitetsdosetten sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov. Aktiviteter kan virke som medisin. Når aktivitetene gjøres systematisk uke etter uke har det en helsebringende effekt.

Les mer

Noen AS

Problemet: Antall personer med demens vil dobles innen 2030, og Norge har ikke nok helsearbeidere til å dekke deres behov om vi fortsetter å yte helse og […]

Les mer

JodaCare AS

JodaCare tilbyr en digital kontaktbok for tjenestemottakere, som gjør det lettere for helsepersonell å informere pårørende. Samtidig kan pårørende føre en dialog med dem som tar vare på deres kjære.

Les mer

Generasjonsmøte M AS

Generasjonsmøte M skaper møteplasser mellom eldre og unge, som bidrar til å redusere ensomhet blant eldre og skape arbeidsplasser for ungdommer.

Les mer