Barn og unge

Ferd Sosiale Entreprenører ønsker å løfte frem små selskaper som på veldig forskjellige måter kan være viktige partnere i et sikkerhetsnett for barn og unge. Når omsorgen fra de som står barn og unge nærmest av forskjellige grunner ikke strekker til, er det avgjørende å finne noe som virkelig hjelper. Noe som makter å nå inn til der endringer kan skje. Tidlig innsats lønner seg for alle parter, men krever ofte at vi tenker kreativt for å finansiere innsatsen. På årets SosEnt-konferanse presenterer vi entreprenørenes løsninger fra forskjellige perspektiver. Målet er økt forståelse og samarbeid mellom de ulike aktørene som jobber med -og for barn og unge.

Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken jobber for at barn og unge skal bli ordentlig hørt, og at deres erfaringer skal føre forandringer i samfunnet.

Les mer

Poprommet AS

Mange opplever å bli definert ut i fra «mappen» sin, som har de fått i møtet med barnevern, institusjon eller andre etater. Poprommet tilbyr barn og unge «mappeløse» møter, og lar dem oppleve mestring og samhold gjennom musikk.

Les mer

Abildsø gård

Stiftelsen Abildsø gård jobber for å forebygge frafall fra skole og arbeid gjennom å invitere barn og unge til å delta i meningsfylte aktiviteter på gården.

Les mer

lyk-z & døtre AS

lyk-z & døtre ruster unge mennesker til å ta lederskap i eget liv, slik at de blir i stand til å komme tilbake til skole og jobb.

Les mer

Kjør for livet AS

Kjør for livet tilbyr barn og unge et fartsfylt og spennende fritidstilbud. Gjennom ulike aktiviteter blir ungdom sett og føler mestring. Teamet gir trygghet og mot til å tro på seg selv og sin fremtid.

Les mer

BUA

Foreningen BUA skal bidra til inkludering og økt deltakelse i aktiviteter for barn og unge, ved å styrke og synliggjøre utstyrssentraler hvor barn og unge kan låne sports- og fritidsutstyr og delta på aktiviteter helt gratis.

Les mer