Arbeid

Det ligger et stort og uforløst potensiale i å skape sosial tilleggsverdi når man kjøper inn ordinære tjenester og produkter. Ved valg av sosialt bevisste leverandører er vi alle med på å skape arbeidsplasser for utsatte grupper eller gi et lokalmiljø en positiv tilvekst. Nytt innkjøpsregelverk løfter frem denne offensive muligheten. I Norge har det de siste årene vokst frem en rekke «sosiale» virksomheter. Selskaper som leverer konkurransedyktige produkter og tjenester – og som ansetter og ser ressurser i mennesker som har stått utenfor arbeidsmarkedet. Ved å bringe flere inn i arbeid, med forskjellig livserfaring, skaper vi livsviktige resultater både for enkeltmennesker og samfunnet rundt.

PS:hotell / ITAS AMB AS

I tillegg til å tilby gjestene 31 hotellrom, 3 konferanserom og en stor restaurant, fungerer PS:hotell som et verktøy for mennesker som trenger veiledning, kunnskap og erfaring på veien til fast arbeid i et inkluderende arbeidsliv.

Les mer

Gøteborg by

Gøteborg by har tatt i bruk loven om anskaffelser som et verktøy for å skape arbeidsplasser for ungdommer, de som er født i utlandet og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les mer

Unicus AS

Unicus AS er et norsk konsulentselskap som fokuserer på autismens positive særtrekk. Vi leverer tjenester innen test og kvalitetssikring av IT-systemer med flere av Norges største selskaper på kundelisten. 

Les mer

Gjenbruket AS

Gjenbruket er en av Nordens største gjenbruksstasjoner. På sitt lokale verksted lager de nye ting av andres avfall – og skaper samtidig arbeid for mennesker som ellers ville stått uten jobb.

Les mer

Hogst AS

Hogst AS hjelper innsatte til å bli ansatte, ved å tilby dem opplæring og fast jobb som skogsarbeidere ved endt soning.

Les mer

Medarbeiderne

Medarbeiderne henter glass- og metallemballasje fra bedrifter og husstander for å skape arbeidsplasser for tidligere rusavhengige. Medarbeiderne kan også leies til andre typer oppdrag.

Les mer