På scenen

PS:hotell / ITAS AMB AS

I tillegg til å tilby gjestene 31 hotellrom, 3 konferanserom og en stor restaurant, fungerer PS:hotell som et verktøy for mennesker som trenger veiledning, kunnskap og erfaring på veien til fast arbeid i et inkluderende arbeidsliv.

Les mer

Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken jobber for at barn og unge skal bli ordentlig hørt, og at deres erfaringer skal føre forandringer i samfunnet.

Les mer

Catalysts  

Catalyst er et mentorprogram rettet mot ungdom mellom 15 og 30 år som ønsker, og har motivasjon til, å oppnå resultater i utdannings- og arbeidsliv. Programmet retter seg først og fremst mot ungdom med minoritetsbakgrunn. 

Les mer

Gøteborg by

Gøteborg by har tatt i bruk loven om anskaffelser som et verktøy for å skape arbeidsplasser for ungdommer, de som er født i utlandet og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les mer

Intempo AS

Intempo har utviklet Bravo-leken, som gjør språklæring til en lek for de yngste barna. Nå tas læringsverktøyet i bruk for nye grupper, deriblant flyktningbarn. 

Les mer

Moving Mamas AS

Moving Mamas tilbyr innvandrerkvinner Muligheter, Inntekt, Arbeid– MIA –i en reell arbeidssituasjon. Selskapet tilbyr også kommuner arbeidsretting av Introprogrammet.

Les mer