Se SosEnt-konferansen 2016

Hvordan ta i bruk nye løsninger på samfunnsutfordringer? (1/3)

 

Dypdykk med Marte Spurkeland (2/3)

 

Årets sosiale entreprenør 2016 (3/3)