1100 – 1200

24 nye løsninger på samfunnsutfordringer presenteres. Velg mellom fire paralleller.