Unicus AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    09.09.2009

  • Org.nr.:

    994 510 940

  • Kontaktperson:

    Lars Johansson-Kjellerød

Problemet:
Personer med autisme har vanskeligheter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet og få ordinært arbeid.

Vårt mål:
Gi ordinært arbeid til personer med Asperger syndrom og økt livskvalitet som resultat.

Målgrupper:
Personer med Asperger syndrom.

Hovedaktiviteter:
Unicus er et konsulentselskap som fokuserer å autismens positive særtrekk og leverer tjenester innen test og kvalitetssikring av IT-tjenester.

Hva er nytt med denne løsningen?
Vi fokuserer på autismens positive egenskaper på en ny måte og skaper en unik tjeneste til gagn for våre ansatte og våre kunder.

Sosiale resultater:
Vi gir ordinært arbeid til personer med Asperger syndrom. Flere ansatte er løftet ut av NAV-køen, og jobber i dag som fulltids IT-konsulenter. Fra å ha stått utenfor arbeidslivet, bidrar de i dag til å skape verdier–både for arbeidsplassen, kundene, samfunnet og seg selv.

Vår forretningsmodell:
Vi leverer våre tjenester på markedsmessige vilkår til flere av Norges største selskaper.

Potensialet for vekst:
Unicus skal vokse i nye markeder i Norge og i utlandet, med eksisterendeog nye tjenester.

Se presentasjonen på konferansen: