Moving Mamas AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    01.09.2015

  • Org.nr.:

    915 808 778

  • Kontaktperson:

    Kirstine Holst Jansen

Problemet:
Mange innvandrerkvinner blir stående utenfor arbeidslivet.

Vårt mål:
Vårt sosiale mål er å være et stoppested på reisen inn i norsk arbeidsliv. Vi lykkes når vi klarer å få kvinnene videre inn i varige jobber. Våre øvrige mål er å vise frem og inspirere til grønt entreprenørskap, det vil si innovativ bruk av ubrukte ressurser og utradisjonelle samarbeid. Det måles ved at vi har en positiv bunnlinje.

Målgrupper:
Vår målgruppe er innvandrerkvinner, helst mødre, uten formell utdanning. Det kan være flyktninger eller familiegjenforente kvinner. De kan ha vært en del år i Norge, men står utenfor arbeidslivet.

Hovedaktiviteter:
Vi utvikler Mamas gjennom MM Academy, hvor vi fokuserer på hvordan arbeidslivet fungerer, og hvordan man utvikler sin verdi for å bli mer attraktiv på det markedet. Innen grønt entreprenørskap utvikler, lager og selger vi produkter basert på overskuddsmateriell. Vi tilbyr tjenester ut fra Mamasene sin kompetanse. Det kan være for eksempel være sømopprag, catering, hennamaling eller smykkeproduksjon.

Hva er nytt med denne løsningen?
Vi mener opplæring i arbeidsliv skjer best i arbeidslivet, og ikke på skolebenken. Vi skiller oss fra eksisterende tilbud på flere måter:
-Vi samler flere Mamas i samme situasjon, dermed er de ikke den eneste på praksisplass
-Mamas deltar selv i alle oppgaver i bedriften
-Mamas knytter nettverk med leverandører, kunder og samarbeidspartnere
-Mamas blir bevisst økonomisk helse, både for privatliv og arbeidsliv

Sosiale resultater:
Selskapet startet med seks arbeidsledige Mamas. To av disse har gått videre ut i ordinært arbeidslivs, og vi har fått inn to nye. Vi er også i ferd med å ta inn tre flyktningkvinner fra introduksjonsprogrammet til bydelen og kommunen. I tillegg til jobb og inntekt utvikler Mamas vesentlig bedre norsk språk, arbeidslivsforståelse og egen selvfølelse.

Vår forretningsmodell:
Vi selger produkter og tjenester. I tillegg utvikler vi en inntektsmodell som vil gi oss betaling for den utviklingen vi får til med Mamas. Markedet for våre produkter og tjenester er privat sektor, mens det offentlig er markedet for utviklingen av Mamas.

Potensialet for vekst:
Det vil være enkelt å sette opp tilsvarende modeller i andre byer. Vi har et lavt kostnadsnivå og en enkel driftsmodell. Skalering kan enten skje gjennom avdelinger eller filialer, eller i form av en franchisemodell. Vi kan potensielt nå ut til alle større norske byer og tilby et opplegg til cirka 40 innvandrerkvinner per by hvert år, med rullerende opptak.

Se presentasjonen på konferansen: