Medarbeiderne

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    12.01.2012

  • Org.nr.:

    997 991 591

  • Kontaktperson:

    Chris Klemmetvold

Medarbeiderne AS
Medarbeiderne henter glass- og metallemballasje fra bedrifter og husstander for å skape arbeidsplasser for tidligere rusavhengige. Medarbeiderne kan også leies til andre typer oppdrag.

Problemet:
Ifølge Folkehelseinsituttet (FHI) har Norge om lag 7000-10.000 sprøytenarkomane. Tallet holder seg stabilt. Hvert år tar flere hundre det vanskelige steget ut at rusen. Mange ønsker å etablere et normalt liv. Å være i jobb er en viktig del av dette. Disse menneskene møter ofte et tungrodd system og opplever at det er vanskelig å reetablere seg i samfunnet.

Vårt mål:
Målet med virksomheten er å skape ordinært lønnet arbeid for mennesker med rusbakgrunn. På sikt ønsker vi også å kurere fordommer og å vise andre arbeidsgivere at en tett og plettfri CV ikke nødvendigvis sikrer at rett person får jobben. Å komme seg ut av rusavhengighet krever svært mye. De menneskene som klarer dette har ressurser som vi ønsker å løfte frem.

Målgrupper:
Vår målgruppe er mennesker med rusbakgrunn, som har sluttet å ruse seg og er klare for å komme i ordinært arbeid.

Hovedaktiviteter:
Hovedaktiviteten er en abonnementsordning der private husholdninger og bedrifter betaler for at Medarbeiderne henter småelektrisk avfall, pant, glass- og metallemballasje. Videre leier vi ut faste medarbeidere til å småjobber, som å betjene resepsjoner, plante trær, kjøre flyttelass og liknende.

Hva er nytt med denne løsningen?
Ved å gi tillit og ansvar til mennesker med rusbakgrunn får vi lojale og flinke medarbeidere, som har lyst til å bidra til at selskapet lykkes. Vi skilles oss også ut fordi vi tilbyr våre kunder en praktisk tjeneste, samtidig som de støtter en god sak.

Sosiale resultater:
Av 18 personer som har fått jobb hos oss siden oppstarten er vi sikre på at 14 personer (78 prosent) er rusfrie i dag. 10 av disse jobber hos oss. Blant de 8 som ikke lenger jobber hos oss vet vi at 4 jobber et annet sted.

Vår forretningsmodell:
Våre faste private kunder betaler 179,- kroner i måneden for abonnementet Lettvint Privat. Per september 2016 har denne tjenesten 534 faste abonnenter.
For utleie av medarbeidere til diverse oppdrag tar vi 349,- kroner i timen. Både privatkunder og bedrifter benytter seg av denne tjenesten. Vi har omsatt for nærmere 250.000 kroner etter at vi lanserte tjenesten i april 2016.

Potensialet for vekst:
En modell som baserer seg på utstrakt tillit og strenge krav til grupper som tradisjonelt har begrenset adgang til arbeidsmarkedet har potensiale i hele verden! Når vi møter de rette menneskene på det rette tidspunktet skal vi starte avdelinger i andre byer i Skandinavia.

Se presentasjonen på konferansen: