International Sandwich Brothers

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    16.06.2016

  • Org.nr.:

    917 307 687

  • Kontaktperson:

    Marianne Breie Madsen

Problemet:
Innvandrere fra Midtøsten, Sentral-Asia og Afrika har lavere yrkesdeltakelse enn befolkningen for øvrig. Gruppen kan ha tilpasningsvansker i forhold til kultur og språk, og blir ofte møtt med fordommer, særlig i yrkeslivet.

Vårt mål:
Vårt primære mål er å skaffe arbeid til unge voksne mellom 18 og 30 år, som nylig har fått innvilget asyl. Arbeidsplassen skal motivere til arbeid og gi lønn til arbeidstakere som har en høyere risiko enn gjennomsnittet for å havne utenfor arbeidslivet – med risiko for å bli økonomisk avhengige av NAV, og lettere å komme i kontakt med ekstremisme og kriminalitet. Det sekundære målet er at arbeidsplassen skal fungere som et springbrett inn i andre spennende virksomheter, med den erfaringen og eksponeringen de ansatte får gjennom Sandwich Brothers. Vi håper å vise hvor ressurssterke flyktninger er som arbeidskraft, og få dem mer involvert i oppstartbedrifter eller etablerte foretak.

Målgrupper:
Målgruppen er nylig innvilgede asylanter i alderen 18 til 30 år. Vi gir tilbud til asylanter som har mindre gode språkkunnskaper, men som er motivert til å jobbe. Asylanter som anses å ha bedre sjanser for å få lønnet arbeid hos andre arbeidsgivere, er ikke i hovedmålgruppen. Hovedkundegruppen for bedriftssalg er selskaper med begrenset utvalg i kantinene, og/eller selskaper som har et ønske om å assosiere seg med våre verdier.

Hovedaktiviteter:
Selskapet tilbereder sandwicher basert på Kulinaris-is og kjeks som de ansatte baker selv. I løpet av 2017 har vi også ambisjoner om å lage isen selv. Sandwichene selges enten via sykkelutsalg i områder med stor gjennomstrømming av isglade mennesker, eller via større bestillingsordre til bedrifter og arrangementer, som bryllup, premierefester og liknende.

Hva er nytt med denne løsningen?
Vår løsning representerer noe nytt ved at vi selger kvalitetsprodukter med bevisst bruk av flyktninger i verdikjeden, og viser at resultatet blir like bra som om vi alle hadde vokst opp i samme land. Vi mener og at den flerkulturelle bakgrunnen til teamet bidrar til å styrke opplevelsen kunden får i møte med oss.

Sosiale resultater:
Per september 2016 har vi 12 deltidsansatte. Arbeidsledigheten blant innvandrere som har bodd i Norge mindre enn ett år er 79,5 prosent, ifølge SSB. Den samfunnsmessige gevinsten ved å ansette denne gruppen er dermed stor.

Vår forretningsmodell:
Sandwich Brothers selger sandwicher, enten i form av is eller eksotiske brødskiver, gjennom gatesalg og leveranser. En nøkkelfaktor for det videre salget vil være større forutsigbarhet gjennom abonnement og gjentakende bestillinger fra bedriftsmarkedet. Den gode historien som følger produktet har vært drivende for salget i starten. På sikt er det viktig at produktet i seg selv er så bra at vi kan konkurrere med cateringindustrien i Oslo også på kvalitet.

Potensialet for vekst:
Vi ser på muligheten for å bygge opp en franchise modell, bygge videre på merkevaren vår og utvide virksomheten til andre områder.

Se presentasjonen på konferansen: