Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Selskapsfakta

  • Kontaktperson:

    Marit Haldar, Fakultet for samfunnsfag (SAM) Mette Tollefsrud, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Flyktninger kommer til Norge med erfaring og kompetanse. Utfordringen frem til nå er at tiden i asylmottak er preget av venting og passivitet. Dette ønsker HiOA i samarbeid med Oslo kommune å gjøre noe med. Flyktningene representerer menneskelige ressurser vi som samfunn kan velge å benytte oss av, til beste for individet og fellesskapet.

Vårt prosjekt hviler på et ressursperspektiv og troen på at alle mennesker, uansett sosial status, ønsker å delta og bidra, hvis de får muligheten.

HiOA har valgt å utvide sitt engasjement og samarbeid med det offentlige, slik at høgskolen kan fremstå som en ressurs, også i flyktningers hverdag. Det handler ikke om å skape økonomisk avkastning, men snarere å utnytte de mulig heter som ligger innenfor et statlig utdanningssystem som eies av alle.

HiOA er på mange måter en liten velferdsstat i velferdsstaten, med et bredt spekter av profesjonsutdanninger. Ved relativt enkle grep kan disse gjøres om til en form for aktivitetsarena for de som venter på asylmottak, og samtidig bidra til å inkludere flyktningene i det norske samfunnet.

Gjennom samarbeidet får beboere på mottak adgangskort og studentmentorer fra HiOA og tilgang til fasiliteter som bibliotek, læringssenter og verksteder. Høgskolen blir dermed en aktivitets- og inkluderingsarena som kan forhindre utenforskap og isolasjon. Studenter, tidligere studenter og ansatte ved HiOA bidrar også til prosjektet, ved å donere bøker, klær, leker, penger eller andre ting som flyktningene har bruk for. Nåværende studenter kan også bli mentorer for flyktninger og asylsøkere.

Prosjektets målsetting er å ta vare på de menneskelige ressursene gjennominvolvering og inkludering, slik at veien inn i det norske samfunnet og arbeidslivet blir kortere.

Se presentasjonen på konferansen: