Gøteborg by

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    01.09.2013

  • Kontaktperson:

    Maja Ohlsson

Problemet:
Segregering og utenforskap. Ulike livsvilkår i byen.

Vårt mål:
Gøteborg by legger vekt på sosiale hensyn i offentlige anskaffelser for å fremme en sosial og økonomisk bærekraftig utvikling av byen.

Målgrupper:
Ungdommer, de som er født i utlandet og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hovedaktiviteter:
Ved å sette krav til offentlige anskaffelser skaper vi jobbmuligheter for folk som er langt fra arbeidsmarkedet.

Hva er nytt med denne løsningen?
Vi anvender loven for offentlige anskaffelser som et verktøy for å regulere arbeidsmarkedet.

Sosiale resultater:
Siden august 2014 har mer enn 200 personer i Gøteborg kommet i arbeid ved at vi har stilt krav om ansettelse i byens servicekontrakter.

Vår forretningsmodell:
Vi jobber gjennom kommunale selskap og offentlige myndigheter.

Potensialet for vekst:
Modellen er utviklet av Pilotprojektet social hänsyn i offentliga upphandlingar i Göteborgs Stad. Den har blitt vedtatt av bystyret og er en del av byens innkjøpspolitikk, som innebærer at alle avdelinger og kommunale bedrifter skal stille krav om ansettelser i sine servicekontrakter.

Gøteborg by har vært en pioner blant svenske kommuner og har tatt initiativet til et nasjonalt nettverk av lokale myndigheter og regioner for å spre og dele kunnskap og erfaring med sosialt bærekraftige innkjøp.

Finske folkehelsemyndigheter arbeider nå etter samme modell som Gøteborg by. En rekke svenske og finske myndigheter og kommuner har i tillegg gått sammen og søkt EU om midler for å utveksle tverrnasjonale erfaringer om sosialt bærekraftig innkjøp. Kanskje Norge vil være neste land til å henge på?

Se presentasjonen på konferansen: