Gladiator Education AS og Aball1

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    02.04.2006

  • Org.nr.:

    889 732 822

  • Kontaktperson:

    Glenn Andersen

Problemet:
Mange barn og unge mangler motivasjon for læring. Flere sliter også med inaktivitet og mangler evne eller mulighet for å oppleve samarbeid og mestring sammen med andre.

Vårt mål:
Vårt mål er å lage konsepter og produkter som motiverer til sosial aktiv læring og at 5 millioner barn skal bli motiverte for mer aktivitet og læring de nærmestefem årene.

Målgrupper:
Våre målgrupper er barn og unge generelt, og flyktninger og barn med spesielle utfordringer spesielt.

Hovedaktiviteter:
Vi kurser lærere og trenere i Aball1 og gir råd om hvordan kombinere fysisk aktivitet med læring. Vi skaper også aktivitet for og søker råd hos unge flyktninger.

Hva er nytt med denne løsningen?
Aball1 er et nytt og innovativt konsept som kombinerer sosial fysisk aktivitet med læring. Barn og unge med ulikt utgangspunkt har mulighet til å delta, samtidig som alle føler mestring. Vi utvikler ulike konsepter omkring verktøyet Aball1 og utvikler samtidig nye læringsverktøy.

Sosiale resultater:
Vi motiverer barn til økt fysisk aktivitet på skoler og mottak over hele landet. Vi gjøre matematikk og språklæring mer gøy og mindre farlig for mange. En undersøkelse blant 250 lærere som har deltatt på kurs, mener Aball1 får flere i fysisk aktivitet og at øvelsene gir bedre resultater i språk og matematikk.

Vår forretningsmodell:
Vi selger kurs, øvelser og ballsett med Aball1. Vi har prosjekter i samarbeid med andre aktører som Norges Fotballforbund, Foundation Sport, Right To Play, 4H og andre. Kundene våre er skoler, UDI, arbeidstreningsbedrifter og idrettslag.

Potensialet for vekst:
Vi skal og vil nå 5 millioner barn på fem år. Per dags dato har vi inngått franchiseavtaler i Storbritannia og Australia, og jobber videre med å finne en økonomisk bærekraftig modell som fører oss ut i store deler av verden.

Se presentasjonen på konferansen: