Gjenbruket AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    01.03.2014

  • Org.nr.:

    981 136 977

  • Kontaktperson:

    Nils T. Håmo

Problemet:
Mange ressurssterke mennesker faller utenfor arbeidslivet, eller kommer aldri ordentlig inn, og blir sittende fast i en klientrolle de kanskje heller ikke hører til i. Det er både et tap for arbeidsmarkedet, en økonomisk belastning for samfunnet og for den enkelte kan det virke vrient å vite hvor man skal gjøre av seg. Kloden oversvømmes av søppel.

Mål:
Vårt mål er å gi mennesker og ting en sjanse til! Vi ønsker å skape flere arbeidsplasser med mennesket i fokus, og gi dem tid og rom for å utvikle egne ferdigheter gjennom oppgaver med passende utfordringer, og noe å strekke seg mot. Samtidig ønsker vi å bidra til at ting som oppfattes som søppel kan benyttes i alt fra selvkomponerte enkeltstående kunstverk og produkter til total prosjektering. Etisk, funksjonelt, symbolsk og estetisk.

Målgruppe:
De som faller utenfor arbeidslivet, som ikke tilhører noen bestemt kategori. Det kan være utfordringer som lettere psykiske, kroppslige skader eller diagnoser.

Hovedaktiviteter:
Re-design og håndverksproduksjon av løst- og fast inventar og installasjoner for innen- og utendørsbruk. Vi bestreber å benytte så mye brukte materialer vi bare kan, og leverer alt fra idé, konseptutvikling til ferdige produkter og prosjekter.

Hva er nytt med denne løsningen?
Vi er en av nordens største upcyclings-verksteder med eget punkt for mottak, sortering og utsalg av «as is» byggevarer.

Sosiale resultater:
Siden vi overtok formelt mars 2014 vi økt fra to til fire faste ansatte, og 1 til 9 gjennom NAV. Vi er opptatt av å finne potensialet i hver enkelt. Vi har heller forståelse av leveransen kommer til gitt tid, fremfor om den ansatte stiller på jobb presis klokken 07 hver morgen. Vi samarbeider tett med NAV Rygge og har jobbet inn i Klar prosjektet (SE), som er et samarbeidsprosjekt mellom Nav Østfold, Akershus og Høyskolen i Akershus. Det har pågått i nesten tre år. Gjennom dette prosjektet har vi hatt utvidet dialog med NAV Moss og Rygge. «Modellen» vi jobber etter, hvis man kan kalle den det, fyller ikke kravene som stilles i forhold til tiltaksbedrifter, men de ser at det vi gjør virker. Så langt har vi samarbeidet med NAV Rygge, Moss, Gamle Oslo, Fretex, Kias, Personalpartner, Østfold VGS (Kirkeparken skole) og Moss voks (innvandrere). Oppdragsmengden og faste kunder har økt. Vi erfarer at resultatet blir bedre når alle de involverte er innforstått med konseptet. Vi får positive tilbakemeldinger for «re-design med innhold», og tolker at markedet har endret seg i takt med fokuset på menneske- og miljøhensyn. Når det gjelder den doble bunnlinjen er de sosiale resultatene brukbare, men økonomisk har vi så langt gått med over- og underskudd.

Vår forretningsmodell:
Re-design og håndverksproduksjon av løst og fast inventar og installasjoner for innen- og utendørsbruk. Så langt det lar seg gjøre, benytter vi brukte materialer og leverer alt fra idé, konseptutvikling og ferdig produkt/prosjekt. Vi samarbeider blant annet med arkitektkontorer og eiendomsutviklere, og har oppdragsgivere i privat og offentlig regi både lokalt, i Øst -, Sør og Vest-Norge.

Potensialet for vekst:
Gjenbruket har et stor og skalérbart potensiale:

Lokalt: Ved produksjon på eget verksted og etterhvert som tjeneste for oppdragsgivere. Utvikle metoder for resirkulering av materialer som gir mindre«avtrykk». Utforske nye områder for up-cycling. Forsking innen sol, vind, vann og jordenergi.

Nasjonalt: Benytte stasjonen vi har i Moss som utviklingsmodell for å etablere slike bedrifter i resten av landet. I så henseende har vi så langt hatt Ringsaker kommune på befaring.

Se presentasjonen på konferansen: