Boost Refugee

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    31.10.2016

  • Kontaktperson:

    Håkon Iversen

Problemet:
Integrering av nyankomne flyktninger med hovedvekt på arbeidstilknytning.

Vårt mål:
Boost Refugee er et inkubatorprogram for å løfte frem flere nye og varige løsninger, som gjør veien inn i arbeidslivet for nyankomne flyktninger til Oslo enklere.

Målgrupper:
Entreprenører og ildsjeler som jobber med løsninger som bidrar til bedre integrering for flyktninger som har ankommet Oslo de siste 2-3 årene, og at disse får en enklere vei inn i arbeidslivet.

Hovedaktiviteter:
Boost Refugee tilbyr tilgang på kunnskap, kompetanse og konkrete verktøy gjennom faste samlinger, nettverk, coaching og mentorstøtte. Deltakerne får hjelp til utvikle ideen til en bærekraftig løsning med god effekt, og de får mulighet til å teste ideen sin på et relevant publikum. Deltakerne får 100.000 kroner i oppstartstøtte, medlemskap i Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon og tilgang på et nettverk av andre entreprenører og ildsjeler som arbeider mot samme mål.

Vår forretningsmodell:
Inkubatorprogrammet er samfinansiert av Oslo kommune, Lundin Foundation og SoCentral.