Atlas Kompetanse AS

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    01.11.2014

  • Org.nr.:

    914 850 770

  • Kontaktperson:

    Firdawsa Ahmed og Saad Hashi

Atlas Kompetanse AS
Ved å bedre kommunikasjonen mellom skole og innvandrerfamilien med kort botid i Norge, jobber Atlas Kompetanse for å redusere frafallet for minoritetsbarn i den norske skolen.

Problemet:
En av tre elever faller ut av videregående skole. Minoritetsbarn med kort botid i Norge er overrepresentert i statistikken. Forskning viser at samarbeid mellom skole og hjem er viktig for elevenes resultater på skolen, og at det er viktig å sette i gang tiltak tidlig.

Vårt mål:
Å bedre kommunikasjonen mellom lærere og innvandrerforeldre med kort botid i Norge. Vårt langsiktige mål å bidra til å redusere antall elever som dropper ut av skolen.

Målgrupper:
Minoritetsforeldre med kort botid i Norge, som har barn i skolealder.

Hovedaktiviteter:
Vi holder kurs for foreldre og skoler. Målet med kurset er å styrke foreldreneskompetanse om skolesystemet i Norge samtidig som lærerne får nye verktøy i møte med den flerkulturelle skolen.

Hva er nytt med denne løsningen?
Språkbarrierer og ulike skolsesystem fører til dårlig kommunikasjon og lite samarbeid. Våre kurs holdes på ulike språk og gir foreldre grunnleggende informasjon om skolesystemet i Norge. Samtidig bidrar vi til at skolen endrer satte strukturer i deres kommunikasjon med foreldre.

Sosiale resultater:
I løpet av 2016 skal Atlas Kompetanse gjennomføre kurs på åtte skoler. Foreløpig har vi holdt kurs på fem skoler, hvor tilbakemeldingene har vært meget gode. Flere lærere forteller at de opplever økt kontakt med foreldrene.

Vår forretningsmodell:
Den enkelte skole kjøper kurs av oss. Vi samarbeider også med bydeler og kommuner.

Potensialet for vekst:
Innvandringen til Norge skaper behov for nye metoder og økt flerkulturell kompetanse i et samfunn som stadig er i endring. Per i dag tilbyr vi kurs i Oslo og Akershus. Det bosettes flyktninger i alle landets fylker, og det finnes flerkulturelle skoler i hele Norge. Det er behov for våre kurs over hele landet og vekstpotensialet er derfor stort.

Se presentasjonen på konferansen: