Abildsø gård

Selskapsfakta

  • Oppstartsdato:

    29.06.2002

  • Org.nr.:

    984 549 520

  • Kontaktperson:

    Asgeir Frøyen

Problemet:
Et vesentlig antall barn og unge mistrives på skolen, og om lag 30 prosent av elevene i den videregående skolen faller fra. I dagens samfunn finnes det få alternativer til den videregående skolen. Dermed blir disse ungdommene «tapere», uten forutsetning for å bli «vinnere». Frafall fra skolen kan føre til sosial eksklusjon, mangel på mestring, samt psykiske og fysiske plager. I ytterste konsekvens vil disse ungdommene ende i fattigdom og aldri bli en del av arbeidslivet.

Vårt mål:
Vårt mål er å forebygge frafall fra skole og arbeid.

Målgrupper:
Barn og unge i alderen 10 til 18 år som går på skolen, eller som har droppet ut av skolen. Våre hovedsamarbeidspartnere er offentlige og private skoler, og Utdanningsetaten.

Hovedaktiviteter:
«Skolegård» er et tilbud til barn i barne- og ungdomsskole som trenger en alternativ skoledag en dag i uken gjennom året. For VG1-elever er det opplegg frem dager i uken, da denne målgruppen allerede har droppet ut eller i liten grad er tilstede på skolen. Vi tilbyr et gjennomarbeidet opplegg, der målet er at barna skal ha gode mestringsopplevelser og skal føre til økt skolemotivasjon, positiv skolefaglig og adferdsmessig utvikling. Barna og ungdommene deltar i livet på gården, dyrestell, matproduksjon og i snekkerverkstedet. Opplegget er utviklet i samarbeid med skoler og Utdanningsetaten og tilpasset kompetansemålene i skolen. Tilnærmingen er relasjonsrettet med fokus på trivsel, tillit og mestring, sosiale ferdigheter og praktisk tilnærming til skoleteorien.

Hva er nytt med denne løsningen?
Vi tar i bruk en bynær bondegård med alle de ressursene som gården kan gi og tilpasser skolens kompetansekrav til disse mulighetene. Vi blander personale fra skolene som elevene kommer fra, med Abildsø gårds egen ekspertise. Vi er i fremste rekke med å utvikle nytt undervisningsmateriell som integrerer gårdens aktiviteter med skoleteorien, og samarbeider med skolens lærere og andre praktikere og eksperter på disse fagområdene.

Sosiale resultater:
Vi har målt resultater på økt skolemotivasjon, endret adferd, sosial mestring og faglig utvikling. Evalueringene viser at cirka 70 prosent har vesentlig fremgang på disse områdene.

Vår forretningsmodell:
Abildsø gård har gradvis utviklet flere områder for å skape inntekt gjennom sosialt entreprenørskap. «Skolegård» betales av skolene og Utdanningsetaten gjennom avtaler som går over 3 og 4 år. I tillegg lager gården mat og snekkerprodukter for salg. Utleie av lokaler er også en del av inntektsgrunnlaget. De forskjellige aktivitetene gir en ekstra mulighet for opplæring av ungdom,samt betalt ekstraarbeid for ungdom utenom skoletid.

Potensialet for vekst:
Det finnes få tiltak mot frafall som kan vise til gode resultater. Vi mener derfor at potensialet for «Skolegård» er meget stort. Bynære gårder eller tilsvarende finnes over hele Norge. Engasjerte og kompetente mennesker finnes i ethvert lokalmiljø. Satsingen krever arbeid på mange nivåer, inkludert en åpen og godprosess med som «eier» problemene i dag– det vil si politikere, skoler, foresatte, barna og ungdommene. Abildsø gård er et eksempel på at det er mulig å få til gode prosesser.

Se presentasjonen på konferansen: