Og de nominerte er …

Kompass og Co

Kompass og Co er et selskap som jobber med ungdom som er utenfor skole og arbeid. De etablerer grønn business gjennom prosjekter og bedrifter. De tre arbeidsarenaene som selskapet tar i bruk er «urban farming» (takhager), catering og møbelproduksjon basert på gjenvinningsmateriale. Utgangspunktet er ungdommens behov for denne type aktivitet kombinert med en lidenskap for mat og økologi.

– Vi skaper mestringsarenaer som er skreddersydd for ungdom i hele syklusen fra jord til bord. Vi lønner ungdommene, følger dem opp og bygger nettverk rundt dem. Dette skaper en tilhørighet, tilknytning og tillit, sier teamet i Kompass og Co.

Gründerne bak selskapet har en sterk personlig involvering og bruker tid på å støtte de ansatte i å gå videre. De ansatte er ungdommer som har vært gjennom det meste av tiltakene det offentlige har å tilby. Et viktig mål er at ungdommene blir selvdrevne og uavhengige av hjelpeapparatet.

– Våre ungdommer blir arbeidsføre, får større tro på egen mestring, får en tilknytning til samfunnet rundt. Videre er vi med på å bygge bro til andre arbeidsarenaer, sier de.

www.kompassogco.no

LinusCare AS

LinusCare har utviklet et bæresystem som gjør at barn kan leve et aktivt, spontant og lekent liv på tross av behovet for sondeernæring. Gründeren ble en sosial entreprenør etter selv å ha opplevd et udekket behov, og med det som utgangspunktet ønsket å løse et samfunnsproblem.

– Produktene våre er unike på markedet verden over, og er spesielt tilpasset barn og barns behov for lek, aktivitet og sosial deltagelse. Våre produkter fremmer psykisk helse, i form av gleden ved å delta i et sosialt felleskap med andre, og gir barna muligheten til og leve i nuet, sier Nina Berntsson, daglig leder i LinusCare.

Hun utviklet produktet med bidrag fra Innovasjon Norge, og LinusCare står nå på terskelen til å nå ut med sitt produkt.

– Vi jobber for at barn med behov for sondeernæring skal få det livet de fortjener. Disse barna har ofte svært mange vansker i tillegg til sin sykdom eller tilstand, og det handler om å få en så god hverdagen som mulig. Barn trenger deltagelse og sosial tilhørighet for å få en god utvikling både psykisk og fysisk, og Linus-vesten og våre andre produkter legger til rette for dette, sier hun.

www.linuscare.no

PS:hotell

PS:hotell er stedet du må besøke hvis du er i Oslo. Hotellet fungerer som et verktøy for mennesker som trenger veiledning, kunnskap og erfaring på veien til fast arbeid i et inkluderende arbeidsliv.

– På PS:hotell feirer vi når dyktige medarbeidere slutter, dette innebærer nemlig at vi har lykkes med vårt mål, som er å få mennesker tilbake til det ordinære arbeidslivet. Ingen av de som er på arbeidstrening får fast jobb på hotellet, alle skal videre.  Dette innebærer at vi over tid kan hjelpe mange, sier hotellsjef ved PS:hotell Randi Kvissel Haugen.

Denne sosiale entreprenøren ble til i forbindelse med en konkurranse utlyst av NAV. Hotellet engasjerer til partnerskap i lokalmiljøet og gir kunder mulighet til å velge et bærekraftig alternativ, blant veldig mange tilbydere. Ved å ta i bruk hotellets fasiliteter bidrar man derfor til å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet.

– Den samfunnsmessige besparelsen er beregnet til 12 millioner kroner for hvert menneske som vender tilbake til det ordinære arbeidslivet, men kanskje aller viktigst er verdien for enkelt mennesket som da kan leve et helt vanlig liv som deg og meg, sier hun.

www.pshotell.no

Monsterbedriften

Ideen bak Monsterbedriften kom i 2003, og siden den gang har vi blant annet revet og klargjort cirka 5.500 bad for rehabilitering. De ansatte er i stor grad tidligere innsatte som trenger ansettelse og et nytt miljø når soningstiden er ferdig.

– Vi har mennesker som kommer fra både fengsler, fra gutterom – som ikke har vært ute på flere år– og andre som har sosial angst. Vi har alle kategorier. Men vi ønsker alle velkommen til Monsterbedriften som en familie, sier Thomas Doull i Monsterbedriften.

Monsterbedriften ble også nominert til Årets sosiale entreprenør 2013. Det siste året har selskapet hatt stor progresjon og kraftig vekst. De har etablert et AS og har økt både omsetning og antall ansatte.

Gunn Akerholt i Monsterbedriften påpeker hvor viktig det er for de ansatte å bygge langvarige relasjoner.

– Vi deler alt, både følelser, og gode og onde dager – som en stor familie gjør, sier hun.

www.monsterbedriften.no 

Abildsø gård:

Abildsø Gård har etablert seg som en stiftelse. De har bygget en låve som inneholder moderne produksjonslokaler, et nytt snekker- og metallverksted, samt en liten kafé med gårdsbutikk.

– Vi driver en levende bondegård midt i Oslo by med fokus mennesker, dyr, natur og matproduksjon hvor sosialt entreprenørskap danner et viktig grunnlag for virksomheten, sier Asgeir Føyen fra Abildsø gård.

Sammen med utdanningsetaten har de utviklet skolegårdskonseptet. Dette startet opp i 2006 og er et tilbud til barne- og ungdomsskoleelever som trenger en alternativ skoledag én dag i uka. Målet er at barna skal ha gode mestringsopplevelser og det skal føre til økt skolemotivasjon og positiv utvikling på skolen. Føyen opplever at dette gir resultater:

– Abildsø gård bidrar til å forebygge frafall fra skole og arbeidsliv, sier han.

http://www.abildso.org/

Tidligere vinnere: