Velkommen til Åpent hus

Lurer du på hvordan du skal innrette ditt samfunnsengasjement? Har du en løsning på en samfunnsutfordring, enten på idé-stadiet eller har du allerede iverksatt?

På Åpent hus presenterer vi Ferd Sosiale Entreprenører, hvem vi investerer i og hvordan vi jobber. Nytt av året er at vi på noen samlinger legger inn et tema eller kombinerer med andre arrangement, slik at du kan velge å komme den dagen som er mest relevant for deg. Påmelding sendes til resepsjon@ferd.no.

28.januar kl. 9-12 på Litteraturhuset. Tema: Å investere i sosial effekt. Årets første Åpent hus kombineres med oppfølgingsseminar for SosEnt-konferansen 2015.

8 mars kl. 9-11 hos Ferd på Lysaker Brygge, Strandveien 50.

4. mai kl. 9-11 hos Ferd på Lysaker Brygge, Strandveien 50. Ferd Sosiale Entreprenører presenterer resultatrapporten fra 2015.

23. august kl. 9-11 hos Ferd på Lysaker Brygge, Strandveien 50. Påmeldingsfristen til Årets Sosiale Entreprenør 2016 er 1. september, og vi inviterer derfor til Åpent Hus der vi deler erfaringer fra seks foregående år med kåringen og svarer på spørsmål om konkurransen.

9 november. Kl. 9-11. Åpent Hus. Ferd, Lysaker Brygge. Tema blir en oppfølging til Sos-Ent-konferansen 2016. Mer informasjon kommer nærmere.

Etter en innledende presentasjon deler vi inn i grupper for å fortsette samtalene i mindre fora. Gruppene deles inn ut fra hvem som er tilstede og hva man er interessert i, og teames opp med en av de ansatte i Ferd Sosiale Entreprenører.