Katinka Greve Leiner hedret med Hjulvispprisen 2015

Hjulvispprisen deles ut av KREM en gang i året, og er en utmerkelse for et langsiktig fokus, for nysgjerrighet og åpenhet, og for smartere og bedre løsninger på samfunnsutfordringene.

Hjulvispprisen tildeles mennesker som har utvist særlig mot og urokkelig tro på at en bedre framtid handler om mer enn økte bevilgninger – som har utvist vilje, evne og forståelse for verdien av kreativitet, annerledeshet og samhandling på tvers. I år gikk prisen til Katinka Greve Leiner, Torbjørn Røe Isaksen og Truls Berg.

Juryens begrunnelse
Katinka Greve Leiner er årets vinner av Hjulvispprisen, fordi hun gjennom sitt engasjement for sosialt entreprenørskap synliggjør mulighetene, og skaper nettverk og arenaer for samarbeid mellom politikk, næringsliv og sosiale entreprenører – et innovasjonsarbeid som skaper både håp, tro og reelle muligheter for sosial innovasjon, gjennom økt deltakelse i den samfunnsmessige verdiskapningen.

– Vi håper at utmerkelsen inspirerer til å fortsette å kreme. Å kreme betyr å realisere egne samfunnsbyggende visjoner, gjennom å ta i bruk egne ressurser og samhandle på tvers, på måter som gir trippel effekt, skriver KREM Norge.

KREM
KREM er en brobyggerorganisasjon og utviklingspartner, som skaper samfunnsnyttig innovasjon gjennom å utvikle gjensidige partnerskap mellom målgruppene, ansvarlige aktører, næringsliv, akademia, forskere og innovatører. KREM utvikler metoder og lokale modeller for samhandling på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Les mer om KREM.