Bli kjent med Silje Veen

Hva gjør egentlig sosiale entreprenører? Hvordan jobber man som sosial investor? Hvordan går man frem når man vil revolusjonere verden? Fremover vil FSE la deg bli kjent med spennende og engasjerte mennesker som på forskjellige måter er tilknyttet sosialt entreprenørskaps-bransjen.

Bli med kjent med..

SILJE VEEN

Silje er daglig leder i investeringsselskapet TD Veen. Hun er mor til Lars og Julian, og samboer med Frode og barna hans Sofia og Jakob.

Hva jobber du med denne uken?
Denne uken jobber jeg med å evaluere Samfunnssentralen, vårt eget arbeid med sosialt entreprenørskap. Samfunnssentralen huser nå fem fine entreprenører; Aktivitetsdosetten, Kjør for livet, Ville veier, ABC hjelp og Tillitsperson. Vi jobber nå med planen for de tre neste årene. Hvor vil vi med Samfunnssentralen, og hvordan ønsker vi å posisjonere oss i miljøet for sosialt entreprenørskap her i Rogaland?

Hva er det beste med jobben din?
At jeg kan påvirke miljøet vårt til å ha lyst å engasjere seg i sosialt entreprenørskap. At vi som familieinvesteringsselskap har anledning til å ha et langsiktig perspektiv på investeringene våre, og derfra kan gi sosiale entreprenører en mulighet til å vise at de har livets rett.

Og hva er det mest utfordrende?
Det mest utfordrende er å jobbe med kombinasjon familie og business i jobbhverdagen.

Har du tips til andre som vil jobbe med det samme som deg?
Sett behovet for en meningsfull jobb først, og let etter muligheten for at du i din situasjon kan være med å bidra til nye løsninger på problemer i samfunnet vårt. Deretter ansette eller søke fellesskap med folk som kan det du selv ikke kan.

Hva engasjerer deg mest?
Guttene mine engasjere meg mest, det betyr å få være tett på ungdommene, se ting fra deres perspektiv, og få være en del av den yngre generasjonens håp og tanker om fremtiden. Ellers blir jeg engasjert av å være utslitt av hverdagsting, noe som betyr noe for noen andre enn meg selv.

Hva gjør du for å slappe av?
Jeg slapper av når jeg får rusle rundt i hjemmet vårt og pusle med småting. Ellers er det alltid avslappende å være ute i frisk luft med naturen tett på.

Hvem er din rollemodell?
Jeg har ikke en bestemt rollemodell, men jeg blir utrolig inspirert av folk som bærer seg selv godt, og de finnes jo innimellom overalt. Jeg ønsker selv å strekke meg etter å bli slik.

Hva gjør du om ti år?
Mitt drømmescenario om ti år, er at jeg lever godt og nært med familie og venner, med følelsen av frihet og gleden av å kunne påvirke prosesser som gagner samfunnet.

Les mer om TD Veen og deres engasjement i sosialt entreprenørskap