​Virke går i bresjen for sosial verdiskapning

Vi møtte administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, for en prat om deres nyetablerte arena for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Satsningen, som har fått navnet Virke sosial innovasjon, skal ifølge Virkes nettsider jobbe for verdidreven innovasjon, holdbar velferd og det nye arbeidslivet.

Hva er Virke sosial innovasjon?

Virke sosial innovasjon skal være en arena for sosiale entreprenører, sosiale innovatører og andre som bidrar til sosial innovasjon og verdiskapning. Vi ønsker å samle de gode kreftene og forene de ulike miljøer på dette feltet. Det er lettere å nå frem til både det private og offentlige næringslivet, storting og regjering dersom man samler seg og får en sterkere felles stemme. Målet vårt er å være en arena der sosiale entreprenører kan møtes for å dele ideer, utveksle erfaringer og sammen løfte og fronte feltet.

Hvorfor trenger vi sosiale entreprenører?

Sosial verdiskapning har en viktig plass i fremtidens arbeidsliv. Vi trenger nye løsninger på en rekke sosiale utfordringer, og de sosiale entreprenørene har innovative løsninger som gir resultater. Vi ønsker å bevisstgjøre samfunnet på de sosiale entreprenørenes bidrag til velferds-Norge. De leverer ikke bare effektive tjenester som opprettholder velferdsstandarden, de er også med på å forme den velferden vi ønsker å ha i fremtiden. Virke ønsker å bidra til å synliggjøre det viktige arbeidet virksomhetene gjør, og de sosiale verdiene de skaper på alle aktuelle arenaer.

Du har tidligere uttalt at du ønsker at Virke skal ha Norges beste arbeidsgivere. Hvordan skal arbeidsgiverne i Virke bidra til sosial verdiskapning?

Mange av våre medlemmer kontakter oss for å få tips og råd om hvordan de kan bidra på ulike samfunnsutfordringer. Vi så blant annet dette engasjementet tydelig under den store tilstrømmingen av flyktninger. Mange virksomheter ønsker å støtte gode sosiale prosjekter, rekruttere med økt mangfold og finne prosjekter som deres ansatte brenner for å støtte. De ansatte etterspør sosialt engasjement.

Vi ønsker å bruke de arenaene vi har til å føre de sosiale entreprenørene og andre medlemsbedrifter sammen. Vi tror begge leire vil ha stort utbytte av å dele erfaringer og kunnskap om sosiale behov, løsninger og tiltak som leverer resultater. Vi vil anvende kompetansen de sosiale entreprenørene har internt i organisasjonen. Virke vil arrangere frokostmøter om dette temaet og holde foredrag om mulighetene for sosial innovasjon i arbeidslivet. Vi vil bruke enhver anledning til å øke kunnskap og bevissthet rundt denne verdiskapningen. Mange virksomheter ønsker å bidra, det er en del av Virkekulturen. Og den er vi stolte av.

Hva vil de sosiale entreprenørene få ut av sitt medlemskap i Virke sosial innovasjon?

Jeg har selv erfaring fra feltet med 10 år som styreleder i Ungt Entreprenørskap, og vi har hatt flere sosiale entreprenører i stallen også før etableringen av Virke sosial innovasjon. Det er et mål at virksomhetene skal få til bærekraftig drift og vi vil hjelpe medlemmene med deres utvikling.

Vi har mange medlemsbedrifter som har nyttig erfaringer og kompetanse som kan tilføre verdi til de sosiale entreprenørene. Vi tilbyr også skolering, kurs og nettverk. Vi har både nettverk på tvers av organisasjonen og i kjernegrupper. To av nettverkene det nå satses på er Verdidreven innovasjonsledelse og Nettverk for sosialt entreprenørskap. Vi skal også synliggjøre den sosiale verdiskapningen og de sosiale entreprenørene ovenfor næringsliv og myndigheter. Virke vil bidra til at de sosiale entreprenørene får en større plass i norsk arbeidsliv og næringsliv.

Hvordan bør man måle effekten av sosial verdiskapning?

Her ønsker Virke å sette seg ned sammen med Ferd Sosiale Entreprenører og andre sentrale aktører og finne de rette måleindikatorene. Det er viktig at vi ikke presenterer ulike indikatorer og begreper ovenfor myndighetene, men at feltet selv samles og finner formuleringer som gjør at folk skjønner hva vi snakker om. Hva er sosiale resultater og sosial verdiskapning? Det er viktig at vi bruker samme begreper. Vi må konkretisere og finne ut av hvordan vi best kan måle effekten. Med den erfaringen Ferd SE og vi har bør vi klare å bli tydelige.

Hvordan vil Virke forbedre rammebetingelsene for sosiale entreprenører?

Det er viktig å få det offentlige til å bli bedre innkjøpere av de løsningene våre sosiale entreprenører tilbyr. I det offentlige har det tradisjonelt sett ofte vært mer fokus på aktiviteten enn på resultatene. Her igjen er det viktig at feltet selv blir bedre på å både måle og kommunisere effekten. Det offentlige har et ansvar for å sikre et mangfold av tjenester og leverandører. Da må de tørre å kjøpe tjenester av ulike aktører. De er redde for å gjøre feil og kjøper det trygge og vante. Det må tilføres kompetanse og iverksettes en innkjøpspolicy der ansvaret deres for å sikre mangfold av tjenester er tydelig definert. Virke har kompetanse og erfaring og er gjerne en brobygger mellom både offentlige og private innkjøpere.

Vibeke Hammer Madsen sitter i juryen for prisen Årets sosiale entreprenør som deles ut på SosEnt-konferansen på Sentralen 26. Oktober 2016.

Ferd Sosiale Entreprenører lanserer porteføljebedriftenes sosiale resultater for 2015 den 30. mai på Sentralen.

Tekst: Anniken Grundt