Ung Invest AIB

Selskapsfakta

  • Org.nr.:

    974 642 093

  • Kontaktperson:

    Ingebjørg Mæland, leder Ung Invest AIB

Ung Invest AIB er en av tre nominerte til Årets sosiale entreprenør 2018. Selskapet tilbyr et praktisk alternativ for ungdommer som trenger andre tilbud enn ordinær videregående opplæring.

Unik tilnærming til målgruppen
I følge juryen har selskapet en unik tilnærming til målgruppen og enestående resultater. Juryen er spesielt opptatt av skalerings- og systemendringsmulighetene for denne typen entreprenører, som har sin forankring på innsiden av systemet. Kanskje vil det gjøre det enklere å tilgjengeliggjøre denne løsningen for flere? Ung Invest som arena skiller seg ut ved at arbeidet deres bygger på styrkebaserte metoder og likeverdige relasjoner. Gjennom dette har de i lang tid skapt nye muligheter for unge som ordinært skoleløp ikke har klart. Og som navnet antyder er det god samfunnsøkonomi i å investere i de unge.

– Å vinne denne prisen vil ha enorm stor betydning for arbeidet vi gjør. Det vil bidra til økt oppmerksomhet på at alle ungdommer kan og vil delta i arbeids- og samfunnslivet. Det vil også få fram hvilken viktig ressurs de unge er for oss alle. Vi må aldri ta drømmen fra en ungdom. Vi har ikke råd til å miste en eneste en og drømmer er en viktig drivkraft, sier Ingebjørg Mæland, leder Ung Invest AIB.

Hva er utfordringen?
Mange ungdommer har behov for hjelp i en periode av livet sitt. Uten tilgang til hjelp kan utfordringer føre til frafall fra utdanning og dårlig tilpasning i samfunnet. Ung Invest motvirker slike uønskede effekter gjennom å legge til rette for kompetansegivende og praksisnær opplæring.

Hva er deres mål?
Vårt overordnede mål er å maksimere læringsutbyttet og minimere frafall fra skole. Vi jobber for at alle ungdommer ender opp med jobb, egen inntekt og gode liv. Målet er økt gjennomføring av videregående opplæring, forebygging av drop-out og trening av ferdigheter for nåtidens og fremtidens arbeidsliv.

Hvilke tjenester tilbyr dere?
Hos Ung Invest kan en ungdom være kursdeltaker eller elev. Kursdeltakere er ofte ungdommer som har behov for et modningsår og hjelp til å finne ut hva de skal satse på. Hos Ung Invest kan de bruke et venteår på å forberede seg på videre skolegang eller jobb.

Ungdommer som allerede er elever ved videregående skole kan benytte Ung Invest som et alternativ, dersom de har behov for tilpasset opplæring. Skolen har ansvaret for opplæringen, og en individuell opplæringsplan (IOP) utarbeides i samarbeid med ungdommen, de foresatte og Ung Invest. Ungdommene bruker sin rett til videregående opplæring, og får dokumentert opplæringen etter deler av de nasjonale læreplanene.

Hva er unikt med deres løsning?
Ung Invest er unike ved at vi er er sosiale entreprenører i offentlig regi. Vi skiller oss ut på områder som fleksibilitet, involvering, styrkebasert og helhetlig tilnærming. Ung Invest jobber med hele mennesket og koordinerer ofte innsatsen fra flere instanser. Våre medarbeidere har høy kompetanse, entusiasme og hjerte for ungdommene.