Assistert Selvhjelp

Selskapsfakta

  • Org.nr.:

    998 504 163

  • Kontaktperson:

    Oskar Blakstad

Assistert Selvhjelp er en av tre nominerte til Årets sosiale entreprenør 2018. Selskapet tilbyr nettbaserte løsninger som øker brukernes involvering i bedringen av egen psykisk helse.

Sikrer tidlig hjelp
I følge juryen adresserer selskapet en voksende samfunnsutfordring med en skalerbar løsning. Selskapet har vist at de har god gjennomslagskraft både i det offentlige, hos fagruppen som tjenesten retter seg mot og hos privatpersoner. De har fått til dette selv om fagfeltet er særdeles kresent i forhold til nye løsninger. Selskapet sikrer tidlig hjelp og støtte til mennesker som ellers har måttet vente lenge. Gründeren er noe så uvanlig som en psykolog som kan tech, og har vist seg som en slagkraftig entreprenør  også i tidligere prosjekter. Juryen liker spesielt godt løsningens tilgjengelighet og tydelige skalerbarhet.

– Det er helt utrolig å bli nominert til Årets Sosiale Entreprenør! Det viser at vi har kommet svært langt siden vi startet i 2012. Den gang skjønte få hva vi drev med og fagfolk innen psykisk helse hadde liten tro på konseptet, sier Oskar Blakstad, daglig leder i Assistert Selvhjelp.

Hva er utfordringen?
Terskelen for behandling innen psykisk helsevern, både hos pasienter og leger, kan være høy. Det er anslått at befolkningsandelen som trenger behandling for milde til moderate angst- og depresjonslidelser, og som ikke får tilbud, er på over 50 prosent . Vi i Assistert Selvhjelp adresserer dette behandlingsgapet.

Hva er deres mål?
Vårt mål er at det skal bli enklere å både tilby og motta lavterskel psykisk helsehjelp, og vi skal bli den ledende aktøren i verden for nettbaserte psykiske helsetjenester. Målgruppen er andelen av befolkningen som i dag får lite eller ingen hjelp.

Hvilke tjenester tilbyr dere?
Assistert Selvhjelp leverer et nettbasert lavterskel behandlingstilbud for personer med milde til moderate psykiske lidelser som angst, depresjon, søvnvansker, utbrenthet m.fl. Løsningen er utformet for å kombineres med kommunehelsetjenestenes egne lavterskeltilbud Rask Psykisk Helsehjelp.

Vi leverer også løsningen “forfatterverktøyet”, hvor fagfolk, uten særlige tekniske forkunnskaper, kan lage nettbaserte behandlinger. I tillegg leverer vi også en løsning hvor målet er å etablere en markedsplass for kjøp og salg av internettbehandlinger, og vi drifter nettsiden explorable.com. Denne nettsiden fokuserer på forskning og retter seg mot studenter, med nå over 15 millioner brukere.

Hva er unikt med deres løsning?
Vi har lykkes med å implementere vår løsning i det offentlige helsevesenet. Den digitale løsningen gjør det mulig for helsevesenet å ta i bruk løsningen uten teknisk integrasjon. Innloggingsløsningen muliggjør anonymitet for brukerne. Tjenesten fungerer slik at helsepersonell genererer en unik kode for hver bruker, hvilket igjen gjør at det ikke lagres personopplysninger som e-post, navn, IP-adresse eller lignende.