Meld deg på LAB: Ansettelser som gir effekt 21.01.16

21.01.16 kl.09-12 hos Ferd, Strandveien 50, 1324 Lysaker

Dette laboratoriet er laget for deg som er arbeidsgiver. Du som vurderer å ansette «litt utenfor boksen», men lurer på hva som må til. Vi vil sammen se nærmere på det som er av avgjørende betydning for deg og høre erfaringer fra de som allerede har gjort det. Samlingen vil være relevant for både små og store virksomheter.

Hilde Dalen fra KREM (Kreativt og mangfoldig arbeidsliv) leder oss gjennom samtalene og temaet for dagen.

Vi vil løfte frem følgende spørsmål til diskusjon:
– Hva er dine erfaringer med rekruttering av arbeidskraft?
– Hvordan rekrutteres ansatte i bedriften i dag?
– Hva slags system eller rutiner har bedriften for inkludering av nyansatte?
– Hva er eventuelt et forbedringspotensial i dagens måten å rekruttere på?
– Hva slags erfaring har du/din bedrift med å rekruttere mennesker med «hull i cven»?
– Hva skal til for at du/din bedrift i større grad lar dette bli en del av måten du/dere rekrutterer på?

Disse skal bidra med sine erfaringer og kompetanse:
Robert Tostrup, Diamondcare Norge AS
Håvard Martinsen og Eirik Davidsen, Monsterbedriften AS
Thea Emilie Dalen Dille og Rehman Ali, Merk Norge AS
Ole Loe Andersen, Sosial Finansiering AS

Thomas Postl og Espen Isaksen kommer for å presentere NAV-prosjektet «Lønnstilskudd med oppfølging».

Å ansette en som står på utsiden av arbeidslivet har stor verdi for enkeltpersonen, for bedriften og for samfunnet. Det er en mulighet verdt å se nærmere på. Møt opp for å omsette gode ønsker til handling. Seminaret er en oppfølging av SosEnt-konferansen med samme tema, og åpent for alle. Ønsker du å melde deg på? Send en mail til hos@ferd.no.

Mer informasjon om organisasjonene som skal bidra med erfaringer:

KREM er en brobyggerorganisasjon som skaper samfunnsnyttig innovasjon gjennom gjensidige partnerskap mellom målgruppene, ansvarlige aktører, næringsliv, akademia, forskere og innovatører. KREM er en utviklingspartner i fagutvikling, prosjekt- og prosessarbeid. Vi utvikler metoder og lokale modeller for samhandling på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Modellen er basert på kontinuerlig læring og nyutvikling. Mer enn 80 % av arbeidskraften, ideer og løsninger hentes målgruppene. KREM er prosjektdrevet og har en sterk samfunnsnyttig profil med fokus på alternative og fremtidsretta veier til et kreativt og mangfoldig arbeidsliv. www.krem-norge.no

Diamondcare Norge AS beskytter verdier, øker inntjeningen og skaper nye muligheter basert på sosial og visjonær tenkning. Innovasjon er blant kjerneverdiene. Selskapets formål er å drive forretningsvirksomhet basert på utvikling av bedrifter og enkeltpersoner, og samtidig bidra til samfunnsnyttig verdiskapning. Diamondcare Norge har agenturet for lakkbeskyttelsesproduktet Diamondbrite. Diamondcare Norge er godt i gang med å bygge et landsdekkende nettverk med lokale bilforhandler både i Norge og Sverige. Selskapet har avtale med nærmere 100 merkevareforhandlere, med hurtig økning.

http://www.innomag.no/sosialt-entreprenorskap-nesten-som-et-kinderegg/

www.diamondbrite.no

MERK Norge AS retter sin oppmerksomhet mot økningen av ungdomsledigheten og bidrar til å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering gjennom en mer direkte vei til arbeid. Alt for mange unge befinner seg utenfor arbeidslivet, samtidig er det stadig flere bedrifter som ser unge som relevant arbeidskraft. Det er derimot kostbart og krevende å finne motivert, lojal og lærevillig arbeidskraft. Dette vil vi gjøre noe med, ved å tilby en kostnadseffektiv, risikoreduserende byråkratifri rekruttering som også gir positivt omdømme. Modellen er basert på å sette sammen flere av de mer tradisjonelle ordninger, videreutvikle og overføre disse ordningene til nye målgrupper. MERK formidler trainee og benytter mentorer i oppfølgingen. MERK er av og med unge, for innovative og samfunnsbevisste bedrifter. Målgruppen er unge mellom 18 og 35 år som av ulike årsaker befinner seg utenfor skole/arbeid. Kundene er samfunnsbevisste og innovative bedrifter, lokale NAV-kontorer og aktører som leverer kurs/arbeidstrening. MERK er grùndet av og drevet av unge som selv har stått utenfor arbeidslivet.

www.merk3.no

Sosial Finansiering AS. Ole Loe Andersen er grùnder og eier av Sosial finansiering AS. Han er tidligere mangeårig leder av WayBack Oslo og Framdrift Aktivitet as. Ole er fortsatt aktiv deltaker i WayBack Kristiansand og WayBack Trondheim. Han har mange års erfaring med alternative veier til arbeid, ansettelser og nyttig kunnskap om hva som er mulig, nødvendig og lurt dersom det er ønskelig å ansette mennesker med hull i cven.

www.sosialfinansiering.no