Lover kokebok om sosialt entreprenørskap

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) vil lage en «kokebok» om sosialt entreprenørskap. Det kunngjorde statsråden under dagens konferanse.

Avgjørelsen ble tatt for to dager siden, og statsråd Jan Tore Sanner slapp nyheten under dagens SosEnt-konferanse.

– Det er flere områder som er involvert i dette, alt fra barn, helse og arbeid. Vi ønsker å samarbeide med de ulike departementene og lage en kokebok om sosialt entreprenørskap, der vi kan presentere rammeverket, mulighetsrommet og løfte frem konkrete eksempler på de som lykkes, sier Jan Tore Sanner.

Konkrete eksempler
Hensikten er at de som ønsker å bruke sosiale entreprenører skal få gode ideer om hvordan de kan gå frem, og få kunnskap om hvilke løsninger som finnes.

– Vi trenger arbeidsgivere som kan se hva hvert enkelt menneske kan bidra med, som ser forbi hull i CV-en, og som ser løsninger og ressurser der andre ser utfordringer, sier Sanner.

Statsråden legger vekt på at selv om Norge er et godt land for de fleste av oss, vet vi også at mange sliter. Mange faller ut av videregående skole, eller faller helt eller delvis ut av arbeidslivet. Mange sliter psykisk, og fattigdom er også et problem.

– I disse dager er det mange som søker beskyttelse i Norge. Og de som er flyktninger i dag, skal bli samfunnsborgere i morgen. Vi må utnytte ressursene bedre, vi må tenke nytt, gjøre mer og bli bedre, sier Sanner.

Suksess
Hans ønske er den planlagte kokeboken skal hente frem det beste fra hver sektor; nytenkningen og dynamikken fra privat sektor, hjertevarmen og engasjementet fra frivillig sektor og samfunnsansvaret fra offentlig sektor.

– Vi må gjøre mer for å få til det samspillet, og da er det viktig at dere utfordrer oss. Sosiale entreprenører bidrar til innovasjon på så mange felt, også i offentlig sektor. Jeg har tro på dette samspillet, og jeg har tro på dette samspillet vil bli en suksess, sier Sanner.

TEKST: IRINA LEE

På bildet: Lars Pedersen (f.v.) i Spesifique, Marit Holter-Sørensen fra DIFI og kommunal. og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).