Tonje G. Apeland, Kronprinsparets Fond

Tonje G. Apeland
Fungerende daglig leder Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond arbeider for å inkludere ungdom i det norske samfunnet. Sammen med en rekke gode næringslivspartnere bidrar Fondet med kompetanse, kapital og nettverk i prosjekter som styrker ungdom. Målet er et samfunn der alle kan føle tilhørighet og kan delta. De fire prosjektene er UngInvest AIB, VIBRO, Catalysts og Sandwich Brothers.