Caroline Aurora Grevstad, Reach for Change

Caroline Aurora Grevstad,
Program and Communication Manager Norway Reach for Change

Reach for Change er en internasjonal non-profit organisasjon som arbeider for å forbedre barn og unges liv gjennom sosialt entreprenørskap. Organisasjonen finner og utvikler lokale sosiale entreprenører i tidlig fase, med innovative ideer for hvordan de ønsker å løse problemstillinger som angår barn og unge. Gjennom et pre-inkubator og inkubatorprogram kapasitesbygges sosiale entreprenører slik at de kan oppnå størst mulig effekt for målgruppen. Reach for Change ble etablert i Sverige i 2010 i samarbeid mellom Kinnevik-konsernet og barnerettighetsaktivisten, Sara Damber og er nå operativ i 17 land på tvers av tre kontinenter og støtter mer enn 400 sosiale entreprenører globalt.