Bård Stranheim, Innovasjon Norge

Bård Stranheim
Spesialrådgiver Innovasjon Norge

Innovasjon Norge gjør norsk næringsliv bedre: Vi skal få bedrifter til å tåle motgang og blomstre i medgang, og vi er regjeringens viktigste redskap i norsk næringsutvikling. Innovative gründere får tilgang på kapital, kompetanseprogrammer og hjelp til å bygge nettverk.