Gammel nok

Gammel Nok er et senter for seniorpraksis som leverer rådgivning, opplæring og fasilitering knyttet til vekst og omstilling av seniorer. Gammel Nok er en av dem fem nominerte til Årets Sosiale Entreprenør 2015.

Les mer om konkurransen og tidligere vinnere.

Gammel Nok er organisert gjennom tre søsterselskaper; Gammel Nok Proff, Gammel Nok Praktisk Bistand og Gammel Nok Vekst.

Gammel Nok Proff formidler jobber til de over 50 som ønsker fast jobb.

Gammel Nok Praktisk Bistand har kandidater i aldersgruppen 62-75 år som bistår private med ulike praktiske oppgaver, alt fra leksehjelp, hagestell og maling til å følge til lege.

Gammel Nok Vekst retter seg mot bedrifter eller ansatte som har behov for bistand/rådgivning i forbindelse med omstilling med mål om å motvirke ufrivillig tidlig pensjonering ved å finne nye karriereveier for de eldste arbeidstakerne og motivere til viderefasing og sen-karriere.

Et selskap for omsorg og velferd er under planlegging. Dette er særlig knyttet til det raskt voksende behovet for demensomsorg i hjemmet, hvor tanken er at eldre skal hjelpe eldre. Ved å benytte seniorer i nærmiljøet som tar på seg mindre oppdrag, er det mulig å få til gode og fleksible løsninger som vil være et viktig supplement til de løsningene kommunen kan bidra med.

Gammel Nok har i dag knyttet til seg mer enn 1000 spreke seniorer med ulik erfaring og kompetanse.

Gjennom læring, omstilling og vekst, bemanning og rekruttering, praktisk bistand og omsorg, kobler Gammel Nok erfarne ressurser til dagens og fremtidens oppgaver. God utnyttelse av seniormedarbeidere bidrar til verdiskapingen og er lønnsomt for samfunnet.

Les mer om Gammel Nok på GammelNok.no.