Gammel Nok AS ruster for vekst!

Gammel Nok AS ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør 2015 på SosEnt-konferansen. Prisen besto av en glasstatuett laget av kunstneren Pål Roland Janssen og en sjekk på 500.000 kroner.

Gammel Nok er et senter for seniorpraksis som leverer rådgivning knyttet til vekst og omstilling av seniorer. I tillegg til seniorbemanning til midlertidige og faste stillinger i offentlig og privat sektor gir de også praktisk hjelp i hjemmet, både ute og inne. Gründer Truls Nordby Johansen fikk ideen til konseptet etter at faren ble førtidspensjonert som følge av nedbemanning. Johansen så at denne gruppen med eldre arbeidstakere hadde behov for å bli gitt en mulighet til å jobbe lengre eller komme tilbake til arbeidslivet igjen.

Den ferske, men allikevel godt etablerte vinnerbedriften jobber hardt med å koble enda flere seniorer med arbeidslivet. Ny fagavdeling med navn Omsorg skal på plass. På nyåret åpnes kontor i Bergen, som er det første av flere kontorer rundt om i landet. Gammel Nok vil fortsette å snakke seniorenes sak, tydelig knyttet til livsløpstankegang i arbeidslivet. Mulighetene for årene fremover er mange og selskapet ser blandt annet for seg å samskape nye tjenester med ulike aktører innenfor frivillighet, næringsliv og det offentlige.

Johansen ser lyst på fremtiden i Gammel Nok, for som han selv sa på prisutdelingen -Når det sorte gullet stopper får det grå trå til!

Vi ønsker Gammel Nok AS all hell og lykke og følger spent med videre!

www.gammelnok.no