Eriksson: – Mye å lære fra Skottland

Fra scenen snakket arbeids- og sosialminister Eriksson om at tiden var moden for å gå over fra «velferdsstaten» til «velferdssamfunnet». Han forklarte dette med at staten alltid vil måtte være helt sentral i velferdsproduksjonen, men at man er avhengig av å ha flere på laget for å nå viktige målsettinger.

– Sosialt entreprenørskap har en evne til å tenke utenfor boksen. Finne de kreative, innovative løsningene. Det trenger vi for å lykkes. Derfor er sosialt entreprenørskap nesten avgjørende for å lykkes bedre enn det vi gjør i dag, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) i et intervju med Sosent2014 etter han har vært på scenen.

Eriksson fikk også med seg den skotske finansministerens foredrag om «The Procurement Reform Bill». Dette er en reform som tar mål av seg å legge bedre til rette for sosiale entreprenører gjennom å fjerne strukturelle hindringer og bruke de offentlige innkjøpsordningene til å fremme samfunnsnytte.

– Jeg synes det er fantastisk å høre på den skotske ministeren om hvordan de har lyktes i Skottland. Vi har mye å lære av Skottland, sier Eriksson.

Hva har vi å lære fra Skottland?

– Det gjelder måten å tenke på, måten å ta i bruk sosialt entreprenørskap på. Vi er i støpeskjeen i Norge. Vi har brukt lite midler på sosialt entreprenørskap. Denne regjeringen satser nå klart tydeligere på sosialt entreprenørskap. Vi har tredoblet bevilgningene til det, men vi har fortsatt en lang vei å gå, sier han.