Kriterier

Årets Sosiale Entreprenør skaper varige verdier og setter tydelige spor.

Årets Sosiale Entreprenør 2017 er en hederspris. Den tildeles en sosial entreprenør som har utviklet et eksepsjonelt stort potensial for å løse sosiale utfordringer. Det skal legges vekt på innovasjon, «dobbel bunnlinje» og vekstpotensial. Mulighet for skalering til andre land vil være et tilleggsmoment for årets jury som har medlemmer fra flere europeiske land.

Vinneren får en ½ million kroner. Alle de nominerte får 50.000 kroner, en nominasjonsfilm og god synlighet i forkant av og på prisutdelingen.

Innovasjon
Innovasjon er et sentralt kriterium i konkurransen. Med pristildelingen ønsker FSE å synliggjøre nye løsninger på kjente problemer og samfunnsutfordringer, rettet mot målgrupper i Norge og Europa.

Dobbel bunnlinje
Vinneren av Årets Sosiale Entreprenør 2017 må kunne dokumentere at virksomheten har gitt gode og målbare sosiale resultater og at løsningen bygger på en forretningsmodell som er økonomisk bærekraftig. Den økonomiske bunnlinjen brukes til å bygge strukturer for å hjelpe flest mulig fortest mulig.

Vekstpotensial
Vekstpotensial og mulighet for å etablere tilsvarende løsning i andre Europeiske land vil være avgjørende i årets kåring. Den sosiale entreprenøren som får årets pris må ha et konsept som er velegnet for skalering og tilpassing også til andre lands forutsetninger og problemstillinger.