Tema for årets konferanse: Hvordan skape resultater gjennom samarbeid med sosiale entreprenører?

Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) inviterer sosiale entreprenører, kommuner, offentlige etater og sosiale investorer til SosEnt-konferansen 26. Oktober. Årets tema er hvordan det offentlige kan skape resultater gjennom samarbeid med sosiale entreprenører. Både kommuner og sosiale entreprenører vil dele sine erfaringer fra samarbeid og kjøp og salg av tjenester. Konferansen arrangeres i samarbeid med kommunene Oslo, Bærum og Asker og med KS. 

Tilgang til et offentlig marked

-Vi har gjennom flere år erfart ulike hindre for spredning av nyskapende løsninger fra sosiale entreprenører, sier Katinka G. Leiner, direktør for Ferd SE. – Årets SosEnt-konferanse ønsker å gå tettere på en av utfordringene som er avgjørende for sosiale entreprenører: tilgangen til et offentlig marked. Det er krevende å være en liten innovativ aktør og selge til store offentlige aktører. Å kunne dokumentere sosial effekt er sjelden nok til å overbevise.

Nyskaping i velferds-Norge

I følge Ferd SE er det stadig flere kommuner som leter etter nyskapende løsninger også utenfor egen organisasjon, og de ønsker å vise frem kommunenes innovative rolle i det offentlige velferds-Norge.

– I år gir vi scenen til kommuner som deler sine erfaringer fra samarbeid med sosiale entreprenører, i tillegg til sosiale entreprenører som vil presentere sitt samarbeid med kommunene, sier Leiner. Hun peker på at de sosiale entreprenørene opplever at det ofte er stor forskjell på hva man ønsker i ledelsen og innovasjonsansvarlige i en kommune, og de løsningene som velges av dem som er ansvarlige for innkjøp av varer og tjenester. Det er dette gapet Ferd SE ønsker å være med på å tette gjennom å dele kunnskap og erfaringer rundt muligheter og utfordringer i dette markedet. – Vi ønsker å legge til rette for en aktiv kontakt mellom det offentlige som kunde og den sosiale entreprenøren som leverandør av tjenester og inspirasjon for nye løsninger, sier Leiner. Konferansen konsentrerer seg om utfordringer og løsninger innenfor områdene barn og unge, flyktninger, eldre og arbeid.

Økt forståelse

Ferd SE ønsker å bruke konferansen som en arena for å gjøre offentlige aktører tryggere på hvordan de kan ta i bruk de sosiale entreprenørenes tjenester innenfor dagens rammer. Det er også et mål at konferansen skal bidra til å øke de sosiale entreprenørenes forståelse for hvilke muligheter og begrensinger de offentlige aktørene har i forhold lovverk og rammer.

– Tilbakemeldingene fra kommunene og offentlige etater viser at de synes årets tema er interessant og aktuelt, sier Leiner.

Resultater gjennom samarbeid

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet lanserte arbeidet med Kokebok for sosialt entreprenørskap på SosEnt-konferansen i 2015. Leiner mener dette arbeidet går hånd i hånd med valget av årets konferansetema, og at både Kokeboka og årets SosEnt-konferansen er viktige verktøy for å vise hvordan man kan skape resultater gjennom samarbeid med sosiale entreprenører.

Gode investeringsmuligheter

I tillegg til å samle sosiale entreprenører som leverandører og kommuner som kunder/samarbeidspartnere, inviterer Ferd SE sosiale investorer til årets SosEnt-konferanse. – Vi ønsker å vise investeringsmulighetene i sosiale entreprenørvirksomheter. Vi ønsker også å bygge forståelse for verdiskapingen mellom det offentlige og den sosiale entreprenøren, og gi et innblikk i mulighetene for å bidra til å skape økt sosial effekt gjennom innovasjon i det offentlige, avslutter Leiner.

Konferanse for spesielt inviterte, men etterfest for alle!

Vi åpner påmelding via nettsiden fra 5. oktober. Årets konferanse er i hovedsak for kommuner, offentlige etater, sosiale entreprenører og sosiale investorer. Det vil derfor være færre tilgjengelige plasser for andre aktører enn tidligere år. Vi vil arrangere en etter-fest fra kl. 15.30 der alle er invitert. Vi kommer tilbake med mer informasjon om etterfesten.