Abildsø Gård

Abildsø gård har som hovedformål å forebygge frafall fra skole og arbeid og er en av de fem nominerte til Årets Sosiale Entreprenør 2015.

Vinneren kåres under SosEnt-konferansen den 3. november.

Gårdens allsidige arbeidsoppgaver gjør det mulig å kombinere praksis og teori på en naturlig og god måte. I dag har de ca. 50 barn og unge fordelt på barne- og ungdomsskole og videregående skole. Ledelse, innhold, utvikling og drift er et samarbeid med 15 Oslo skoler, Utdanningsetaten og næringsliv.

Abildsø Gård jobber for at flest mulig barn og unge som står i faresonen med å droppe ut av skole skal få tidligst mulig hjelp til å mestre hverdagen bedre. Arbeidet gir gode resultater og vi ønsker derfor å bidra til at andre sosiale entrepenører kan nyttiggjøre seg av det vi har utviklet.

Les mer om Abildsø Gård.

På bildet: Elever på Abildsø Gård i gang med å bygge hytte etter egenutviklet plan.