SuperPlus

SuperPlus jobber for å bedre livene til barn med spesielle behov. De kombinerer erfaring og kunnskap fra spill, spesialpedagogikk og forskning for å skape nye måter for barn å oppnå mestring og selvtillit.

SuperPlus er en av de nominerte til Årets Sosiale Entreprenør 2015.

SuperPlus bruker alt det positive fra spill og pedagogikk til å lage hjelpemidler for barn med utfordringer innnenfor kommunikasjon og sosial interaksjon. Ved å fokusere først og fremst på hva som motiverer og skaper engasjement hos hvert enkelt barn, uavhengig av diagnose, settes barnas daglige behov i sentrum av all produktutvikling. Produktene er skybaserte og gir en unik mulighet til å tilpasse produktene for hvert barn.

SuperPlus´ første applikasjon, SuperSpeak, er et kommunikasjonshjelpemiddel hvor barn som ikke har verbalt språk kan kommunisere med verden rundt seg. Ved hjelpe av SuperSpeak kan barna sammen med sine foreldre og forsørgere kommunisere ved hjelp av bilder, lyder og videoer fra sin hverdag. SuperPlus har også en egen teknologi som lar barn uten motoriske evner styre applikasjoner ved hjelp av øyne – kun ved bruk av kameraet på en iPad.

SuperSpeak ble nylig lansert i USA. Per i dag har over tusen personer brukt applikasjonen.

Les mer om SuperPlus på deres hjemmesider.